Finlandia Trophy 2017 - Elizaveta Tuktamysheva
Back to gallery list
Friday practice Friday practice Friday SP Friday SP Friday SP
Friday SP Friday SP Friday SP Friday SP Friday SP
Friday SP Friday SP Friday SP Sunday FS Sunday FS
Sunday FS Sunday FS Sunday FS Sunday FS Sunday FS
Sunday FS Sunday FS Sunday FS