2019 Lombardia Trophy - Elizaveta Tuktamysheva
Back to gallery list
Friday short program Friday short program Friday short program Friday short program Friday short program
Friday short program Friday short program Friday short program Friday short program Friday short program
Friday short program Friday short program Friday short program Saturday free skate Saturday free skate
Saturday free skate Saturday free skate Saturday free skate Saturday free skate Saturday free skate
Saturday free skate Saturday free skate Saturday free skate Saturday awards