2019 Finlandia Trophy - Lubov Ilyushechkina & Charlie Bilodeau
Back to gallery list
Friday short program 6mins warmup Friday short program Friday short program Friday short program Friday short program
Friday short program Friday short program Friday short program Saturday free skate Saturday free skate
Saturday free skate Saturday free skate Saturday free skate Saturday free skate Saturday free skate
Saturday free skate Saturday free skate Saturday free skate Saturday free skate Saturday free skate
Saturday free skate Saturday free skate